E-postpolicy

Policy för e-postadresser:
Följande policy används vid hantering av våra prenumeranters e-postadresser: Adresser kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter. I varje utskick kommer prenumeranterna att ha möjlighet att avprenumerera från framtida utskick. Detta kommer omedelbart respekteras utan dröjsmål. 

Personuppgifter:
Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, såvida du inte har lämnat ditt godkännande. Vi sparar inga uppgifter om du inte har gett oss den informationen, till exempel nyhetsbrev, tävlingsbidrag eller deltagande i undersökningar o.dyl. Då kan information sparas gällande; namn, adress, e-post, ålder, kön, intressen, etc. 

Om du har frågor eller kommentarer om Piteköks e-postpolicy kan du antingen skicka ett mail till: info@pitekok.se, eller skriva till: Pitekök, Verkstadsvägen, 941 39 Piteå.