Tävla med Pitekök på Nolia HÖST 3-5 Nov.

allmänna tävlingsvillkor

1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på pitekok.se, samt på Piteköks Facebook-sida. 

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. 

3. Ansvarig för tävlingen är: Pitekök & Sprutmåleri AB (fortsatt benämnt Pitekök), Verkstadsvägen 1, 941 39 Piteå. 

4. För att delta i tävlingen ska du besöka Pitekök i monter 218 under Höstmässan i Piteå 3-5 november 2017, boka ett hembesök/kökskonsultation som sedan leder till bekräftad affär.
Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige, fyllt 18 år vid tävlingens slut samt acceptera reglerna för tävlingen. 

5. Tävlingen avser specificerade priser till ett totalt värde på 32 500 kronor från i tävlingen namngivna leverantörer.
6. Tävlingen är öppen under Höstmässan 3-5 november 2017 och vinnaren dras samt meddelas på vår hemsida och Facebook-soda (eventuellt Instagram) vid ett senare fastställt datum.

7. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

8. Du kan bara tävla en gång och ingen person kan vinna mer än ett pris. 

9. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Pitekök eller något av deras eller leverantörer, eller hos något företag inblandat i tävlingen. Pitekök förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Pitekök får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen. 

10. Pitekök tar inte ansvar för produkten efter att vi lämnat ut vinsten. Pitekök tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Pitekök. Pitekök tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. 

10. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Piteköks beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas. 

12. Vinnarna utses genom en filmad lottdragning med Kjell Holmlund, Marie Dahlberg från Adapter Copy samt personal från Pitekök. Beslut kan inte överklagas.

13. Vinnaren kommer att tillkännages via Piteköks hemsida och Facebook-sida (eventuellt Instagram) samt kontaktas. Datum för dragning meddelas när dragningen närmar sig. Pitekök kommer att försöka nå vinnaren högst 5 gånger. Om inte vinnaren gått att nå äger Pitekök rätt att utse/dra en ny vinnare i tävlingen. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra produkter.

14. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pitekök förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.