Tävlingsvillkor

Fullständiga tävlingsvillkor
1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Insamlade personuppgifter är endast till för administrering av vinsterna. Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter enligt PUL/GDPR till och med den 30 september. Därefter raderas de.

2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. 

3. Ansvarig för tävlingen är: Pitekök & Sprutmåleri AB (fortsatt benämnt Pitekök), Verkstadsvägen 1, 941 39 Piteå. Tävlingen arrangeras i samarbete med Adapter Copy, Storgatan 48c, 941 32 Piteå.

4. För att delta i tävlingen måste du vara minst 18 år.

5. För att delta i tävlingen ska du ladda upp en bild på Instagram där du visar ditt sommarkök och tagga inlägget med #pitekök och #mittsommarkök. Kom i håg att ditt konto måste vara offentligt för att vi ska kunna ta del av din bild. Tävlingen börjar den 24 juli och avslutas den 1 augusti.

6. En jury bestående av anställda på Pitekök och Adaper Copy väljer ut de tre (3) mest kreativa och bilderna och juryns beslut går inte att överklaga.

7. Vinnarna kontaktas under vecka 31 via ett privat meddelande på Instagram. Vinsterna hämtas ut hos Pitekök alternativs skickas. Vinnarna  ombeds höra av sig med sina kontaktuppgifter om utskick önskas. Vinnarna har därefter tre dagar på sig att svara för att få ta del av vinsten. Om vinnaren inte svarar under denna tid har Pitekök rätt att överlåta vinsten till någon annan deltagare och vinnaren har då inte längre rätt till vinsten.

8. Varje vinst värde är 300 kronor. Vinsten går inte att byta mot pengar eller något annat.

9. Pitekök och Adapter Copy förbehåller sig rätten att publicera tävlingsbidragen på vår hemsida smat i sociala medier i kommunikationen om tävlingen utan rätt till särskild ersättning till deltagaren. 

10. Tävlingen är inte öppen för anställda hos Pitekök. Pitekök förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Pitekök får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen. 

11. Vinnarna kommer även att tillkännages via Piteköks hemsida och Facebook-sida samt kontaktas. 

12. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Pitekök förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.